250

Pogányszentpéter község önállóan fenntartott intézményei, épületei

 • Művelődési Ház

(A II. Rákóczi Ferenc Közművelődési Egyesület a ’80-as éveken bővítette ki egy épületszárnnyal a már több mint 50 éve meg lévő kultúrházat. Az egyesület az óta megszűnt. A kultúrház egy színpaddal,2 öltözővel, egy 110 négyzetméteres nagyteremmel rendelkezik. A megszűnt egyesületi helyiségeket a Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület vette át és klubhelyiségként működteti. Sajnos nagy hiányosság, hogy nincs vezetékes víz és mosdóhelyiség az épületen. Az udvari WC-k pedig már nem felelnek meg a 21. század követelményeinek. Szükség lenne egy kisebb konyhai kiszolgáló blokkra is, hogy a rendezvényeket megfelelően ki tudjuk szolgálni.)

 • Millenniumi Park

(A hivatal és kultúrház mögötti füves területen helyezkedik el a mintegy 3200 négyzetméteres park. Az Ifjúsági Klub tagjai és a település gyermekei használják napi szinten kispályás focira, biciklis versenyekre, vagy egyszerűen találkozási lehetőségre. A falunapot is itt rendezzük meg évente. Tervezzük egy fedett-nyitott szabadtéri színpad, kemencés főzőhely valamint „Klastrom Emlékhely és ivókút kialakítását pályázati forrásból.)

 • Helytörténeti Kiállítás

(Egyéni felajánlásokból alakítottuk ki 2011-ben Pogányszentpéter Helytörténeti Kiállítását a hivatali épület emeletén. Képi anyagok, helytörténeti könyvek, térképek, népi viseletek és egyéb tárgyi emlékek várják a látogatókat az év minden munkanapján.)

 • Könyvtár (Mozgókönyvtári Ellátó hely és internet elérési pont)

(2008-óta a megszűnt iskola emeleti termében kapott helyet a könyvtár és internet elérési pont. minden munkanapon 4 órában nyitva van. Könyvkölcsönzés, internetezés, filmvetítés, zenehallgatás a fő profil. Ehhez 9 számítógép konfiguráció, TV, CD lejátszó, video lejátszó, könyv és játszósarok adja a lehetőségeket. A könyvtár előterében lévő nagyterem felnőttképzéseknek és ismeretterjesztő előadásoknak ad teret.)

 • Ravatalozó és temető

 (A község képviselőtestülete rendeletben szabályozta ezt a kötelező feladatát. Hatálya kiterjed a község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybe vevő, illetőleg a tevékenységet végző természetes és jogi személyekre. A temető fenntartása az önkormányzat feladata, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat közhasznú munkások segítségével látja el. Az önkormányzat egy ravatalozót működtet, vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót biztosít. A Temetőkről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve újította fel a temetőhöz tartozó ravatalozó épületét. Igény van a temetői utak megvilágításának kialakítására.  Erre csak pályázati forrásból lesz keret.)

 • Sportpálya és sportöltöző

(Az önkormányzat tartja karban a sporttelepet és öltözőt. A helyi sportegyesület használja a Megye III. futballbajnokság fordulóiban. Ezen kívül kistérségi futball kupáknak, falunapi családi sportrendezvényeknek és egyéb szabadidős sporteseményeknek adunk itt helyet. Sajnos nincs villamos áram bevezetve az ingatlanra. Így a pálya kültéri világítása és az öltöző villamosítása egyelőre nem megoldott. Az ingatlan egyes részterületeinek tulajdonjoga sem rendezett. A pálya minősége is javításra szorul. Ezekre külső pályázati és támogatói forrásokat kell keresni! )

 • Polgármesteri Iroda

(A Polgármesteri Iroda helyiségeiben tart fogadóórát napi rendszerességgel a polgármester, heti rendszerességgel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, heti rendszerességgel a Járási Ügysegéd. A Képviselő-testület itt tartja havi rendszerességgel a testületi üléseket. Az emeleti irodában a közfoglalkoztatási ügyintézők dolgoznak.)

 • Orvosi rendelő

(2012-ben felújította az önkormányzat az orvosi rendelő vizesblokkját és lecserélte a burkolatait. Az alapszintű működtetésre alkalmasak a helyiségei. Internet kapcsolat és számítógép még nincs. Emiatt a vényírás és az igazolások elektronikus kiadása helyben még nem megoldható. A belső vizsgáló helyiség fűtése korszerűsítésre szorul.)

 • Vízmű

(A település 1960. óta rendelkezik önkormányzat saját tulajdonát képező vízművel. A vízmű és a vezetékrendszer elavult technológiájú, folyamatos karbantartás és javítás ellenére is állandóan gondot okoz a víz kiemelten nagy vastartalma és mechanikai szennyezettsége. A víznyomás szabályozása sem mindig megoldott. Pályázati forrásokat keresünk a vízbázis és a vízhálózat védelmére és felújítására.)

 • Helyi közutak

 (Az önkormányzat 6,2 km belterületi úthálózat tulajdonosa, melyből a kiépített 4,5km. A belterületi utak nagy részben megfelelő burkolattal vannak ellátva, sajnos megfelelő vastagságú aljzat hiányában nem alkalmasak nehéz gépjárműforgalom lebonyolítására. A mezőgazdasági és egyéb teherjárművek, valamint az elmúlt évek csapadékos időjárása az utak állagromlását eredményezte. Jövőbeni fontos feladata a település önkormányzatának, hogy keresse azokat a belső és természetesen külső forrásokat, melyekkel a falu utcáit folyamatosan használható állapotba tudja tartani. Jelenleg a források szűkössége miatt, csak a legszükségesebb feladatokat tudja elvégezni, kátyúzás, áteresz-, illetve ároktisztítás formájában.)

 • Közvilágítás

(A település teljes belterületén kiépült a közvilágítás. Új igényként jelentkezik 2 db lámpatest kiépítésével a Bajcsy-köz új épületeihez. Nincs megoldva a sportpályához vezető gyalogút megvilágítása. Igény van a Millenniumi park közvilágítással való ellátására is. Folyamatosan pályázunk a szolgáltatóval együtt az energiatakarékos fényforrásokra való átállásra. Az önkormányzatnak jelentős anyagi megterhelést jelent, a település utcáinak és tereinek, éjszakai világításának biztosítása.)

 • Vízelvezetési-és árokrendszerek

(A település domborzatilag változatos képet mutat. A kötött agyagtalajok szelvényesen meg-megcsúsznak a 15%-nál nagyobb lejtőszögű emelkedők miatt. A települési gravitációs mélypontokon vannak a járdák és utak találkozási pontjai. Így a vízelvezetésre és az árokrendszerek karbantartására fokozott súlyt kell fektetni. A környező halastavak túltöltöttek, így a beléjük vezető gyűjtőárkok már nem igazán funkcionálnak.  A mélyebben fekvő telkeknél gyakori a belvíz. A belterületen a lakosság a bejáratait nem megfelelően alakította ki, gyakran megfelelő vízelvezető gyűrű nélkül betonozták le a kapubejárókat, így a szikkasztó árkok csak szakaszosan tehermentesítik a közlekedő utakat a vízelfolyásoktól.)

Magyar Falu Program