250

Intézményeink

Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda 

A Csurgói Kistérségben a 18 település közül 13-ban van óvodai ellátás.

Önkormányzatunk létrejötte óta folyamatosan biztosította ezen alapellátási kötelezettségét a helyi óvoda által. Az intézmény kezdetben Iharosberény községben működött (társulási formában), majd a jelenlegi épület elkészülte óta a Pogányszentpéter, Dózsa György utca 81.szám alatti épületben működik. Egy csoportos, 30 férőhelyes óvoda. Két óvónő és egy dajka neveli a 3-7 éves kis gyermekeket, reggel 7 órától este 17 óráig. Az óvoda melegítő-konyhával rendelkezik, egy konyhai kisegítő tevékenységével kiegészítve. Korszerű EU- szabványos a játszó udvar. Sok a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az óvodában. Ezért logopédiai és egyéb pszichológiai-pedagógiai szakszolgálat is bekapcsolódik nevelésükbe az intézmény rendszerén belül.

Óvodánk folyamatosan részt vesz oktatási-integrációs és egyéb fejlesztési pályázatokban a minél jobb nevelési eredmény elérése érdekében.

Összességében megállapítható, hogy az óvoda működése stabilnak tűnik, de a demográfiai hullámvölgy még nem állt meg.

(A bölcsődei ellátás visszaszorulóban van a Csurgói Kistérségben. Ennek oka a demográfiai hullámvölgy illetve a nagymértékű munkanélküliség. A kistérség települési közül Csurgón és Berzencén működik bölcsőde. 2009-ben zárták be Somogyudvarhelyen a bölcsődét a jelentkező gyermekek nagyon alacsony száma miatt. Ugyanakkor Csurgón lényegesen nagyobb lenne az érdeklődés a bölcsődei ellátás iránt. A térségben megjelenni látszanak alapítványok által fenntartott családi napközik, melyek részben (alkalomszerűen vagy rendszeresen) próbálják a bölcsődék hiánya miatti szolgáltatást pótolni. Szenta Község Önkormányzata élve az új törvény adta lehetőséggel bölcsődés-óvódás csoportot hozott létre 2009. szeptember 1-től. Amennyiben a mi településünkön sem áll meg az óvodás korú gyermekek fogyása, úgy önkormányzatunk is fontolóra veszi a bölcsőde-óvoda modellre való átállást. Mindenképpen meg szeretnénk helyben tartani az óvodát, mert a településmegtartás egyik sarkalatos stratégiai pontja!)

Az alapfokú oktatást-nevelést biztosító Körzeti Általános Iskola

2013 januárjától a Csurgói Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tagintézményeként működik. Ide járnak Iharosberény-Iharos és Pogányszentpéter községből az 1-8.osztályos tanulói.

2010-ben megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a roma családok érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére.  Sajnos 2013 februárjában megszűnt a szervezet a vezetőség lemondásával jogutód nélkül.

  • Általános Iskola
  • Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
  • Gondozási Központ
  • Fogorvosi rendelő
  • Konyha
  • Művelődési Ház- Könyvtár
  • Művészeti intézet
  • Napközi otthonos óvoda
  • Orvosi ellátás
  • Védőnői szolgálat

Magyar Falu Program