250

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Pogányszentpéteriek, virtuális vendégeink!

A falu honlapja új környezetbe került, fiatalosabb, modernebb honlapon, de régi értékeit meg szeretné őrizni. Így továbbra is olvashatnak majd a falu történetéről, jelenének és múltjának eseményeiről, jeles embereiről.

Az önkormányzati hírek rendszeresen tudnak frissülni. Remélem, a fiatalok, a interneten otthonosan mozgó felnőttek és kíváncsi idősek  örömére lesz ez a lap.

De ezen túl is vannak céljaink a honlappal. Elsősorban az, hogy a falu elszármazottai újra felvegyék a kapcsolatot a falu közösségével, egy virtuális s majd valóságos közösséget alkossanak. Ugyancsak fontos célunk a falunk  értékeit ,kincseit bemutatni. Pogányszentpéter gazdag természeti szépségekben: halastavak, erdők, zöldellő dombok vadregényes vidéke.

Ha megtetszettek a látottak, személyesen is keressék fel falunkat!

Kattintsanak és böngésszenek örömükre oldalainkon!

 

Flinger Tamás polgármester

A településünk bemutatkozik

Pogányszentpéter - Zala határán

Pogányszentpéter Somogy megye Csurgói járásába tartozik, azonban a munkahelyek, járóbeteg-ellátás tekintetében Nagykanizsára utaznak a falubeliek. A falu a szomszédos Iharosberénnyel, a közeli Iharossal egy önkormányzati hivatalt tart fenn. Ezekkel a településekkel szoros a kulturális kapcsolat is.
Közösen fenntartott a háziorvosi szolgálat, a gyermekvédelmi szolgálat is.
Pogányszentpéterről az általános iskolás korú gyermekek Iharosberénybe és Nagykanizsára járnak iskolába.

Zala megyéből, a Nagykanizsai járásból vannak még közeli települések: Pat, Sand, Miháld, illetve erdei úton át Liszó

Pogányszentpéter földrajza

Pogányszentpéter a Dunántúlon, Somogy megyében, Nagykanizsától 12 km-re fekvő település.
A fővárostól, Budapesttől 220 km-re, a megyeszékhelytől, Kaposvártól közúton 67 km-re terül el.  A zalai megyehatárnál lévő települést keresztezi a 61-es főút.

Pogányszentpéter a 61-es főút mentén fekszik, ún. úti-falu jellegű. Közlekedése nagyon jó. Nagykanizsa felé az M7 –es autópálya közvetlenül elérhető 15 km-en belül. Ezáltal a tranzitforgalom az utóbbi 4 évben erősen megnövekedett, főként a teherautó forgalmat tekintve.

A vállalkozások számára ez kedvező változás, de a településen lakók életét megnehezíti az átmenő forgalommal kapcsolatos zajártalom és a lakóházakban az út rezgése miatt keletkező károk is jelentősek.
 Községünk Somogy megye utolsó települése, Zala megyével közvetlenül határos.  Kórházi ellátás, középiskolák, munkahelyek, egyéb bevásárlások és ügyintézés tekintetében ezért inkább Nagykanizsa a valódi vonzásközpont, Csurgó, mint kistérségi centrum kisebb szerepet játszik a falu életében
A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből adódóan elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas.
A 90-es években a termelőszövetkezet megszűnt, egyéni vagy családi gazdálkodás folyik az erdőkben, a halgazdaságban és a termőföldeken.
A településen 157 család megélhetését biztosítja mezőgazdasági termelő tevékenység (mezőgazdasági vállalkozó, Bt., családi vállalkozás stb.) ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem foglalkoztatnak.

Őstermelő igazolvánnyal 22 fő rendelkezik. A község lakói vagy mezőgazdaságból élnek vagy Nagykanizsára járnak be dolgozni. Sok a gazdaságilag inaktív lakos (nyugdíjas, munkanélküli, stb.).

A természeti környezet igen szép. A táj dimbes-dombos, sok az erdő és mintegy 10-14 halastó teszi változatossá a vidéket.

Utcái rendezettek, portái gondozottak, az Önkormányzat és intézményeinek épületei felújítottak, folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltozását az önkormányzat szem előtt tartja, azokat pályázati pénzek elnyerésével igyekszik folyamatosan felújítani.

A település vezetékes vízzel, gázzal, felújított villamos energia hálózattal, és telefonhálózattal ellátott. A falu lakossága számára biztosított az internet hozzáférés, a szennyvízelvezetés. A kommunális hulladékszállítás szintén megoldott.

A képviselő-testület nagy figyelmet fordít a község természeti értékeinek megőrzésére. A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a faluban. 
A faluban 2 kisebb vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszert) a lakosok számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az emberek Nagykanizsán a nagyobb üzletláncok áruházaiban. 
A településen mozgó Posta működik.

A település helyi védettségű nevezetességei:

  • Római katolikus templom
  • Református templom
  • Temető parkja
  • Magtár épülete
  • Halászház
  • Fazsindelyes tömésház
  • Tölgyfa
  • Millenniumi park

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület, a polgármester, a képviselő-testület hivatala látja el.

A település címere

Kerektalpú pajzs a címer, jobb haránt vágással két mezőre osztott. Az első (kék) mezőben vörös tetős ezüst kolostorépület áll, középen boltíves bejárati kapuval, mindkét oldalán három-három ablakkal. Az épület jobb oldalának háromnegyedében a tetőzetből egy ugyancsak vörös tetős ezüsttorony emelkedik ki, kettős boltíves ablakkal, csúcsán ezüstkereszttel. A második (vörös) mezőben két, szárával keresztbe tett ezüstkulcs látható. A pajzsot alul két keresztbe tett szárú zöld tölgyfaág keretezi.

Pogányszentpéter címere

Magyar Falu Program